ochrona w ramach programu

pod patronatem REPs Polska zapewni Ci:

Środki na pokrycie wyrządzonych szkód podczas wykonywania zawodu.

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Jeżeli podczas pracy z podopiecznym popełnisz błąd i dozna on szkody, w ramach polisy OC Ubezpieczyciel chroni Cię nawet do 1.000.000 PLN. Zakres ochrony obejmuje również uszkodzenia sprzętu należącego do siłowni bądź klubu fitness jak również w mieniu osobistego użytku uczestników procesu treningowego.

Wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku na szybszy powrót do zdrowia

Wypadki chodzą po ludziach. Jeśli doznasz nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbu na zdrowiu, otrzymasz wsprarcie finansowe na szybszy powrót do zdrowa. W ramach ubezpieczenia NNW obejmujemy również koszty leczenia i rehabilitacji

Pokrycie kosztów prawnych i wynagrodzenia mecenasa

Nie zawsze sprawę uda się zakończyć polubownie, jeśli ktoś zarzuci Ci błąd podczas wykonywania zawodu i sprawa trafi do sądu, w ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zwróci Ci część kosztów związanych z ochroną Twoich interesów prawnych.

Ochronę Twoich dochodów w razie nieszczęśliwego wypadku

Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku i nie będziesz w stanie wykonywać zawodu przez dłużej niż 30 dni kalendarzowych, Ubezpieczyciel zapewni Ci wsparcie finansowe nawet do wysokości 180.000 PLN

dlaczego warto wybrać ochronę

w ramach programu pod patronatem REPs Polska?

Ochrona Twojego majątku

Jeśli wybierzesz ubezpieczenie OC, Ubezpieczyciel pokryje wyrządzone przez Ciebie szkody podczas wykonywania zawodu nawet do 1.000.000 PLN

Wsparcie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń

W razie nieszczęsliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz środki na szybszy powrót do zdrowia oraz pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Oszczędzaj czas, a tym samym pieniądze

Zapewniamy możliwość przystąpienia do programu w pełni on-line, bez konieczności odsyłania dokumentów czy zbędnej biurokracji. Certyfikat ubezpieczeniowy otrzymasz na maila.

REPs Polska jako partner merytoryczny programu

Program zapewnia dedykowany zakres ochrony z szeregiem rozszerzeń takich jak pokrycie kosztów prawnych, naruszenie dóbr osobistych osób trzecich czy pokrycie szkód w mieniu osobistym uczestników procesu treningowego

jak wygląda proces przystąpienia do programu?

Wystarczą 4 kroki, aby uzyskać pełną ochronę ubezpieczeniową!

wybierz wariant

ubezpieczenia

uzupełnij dane

w formularzu ubezpieczeniowym

opłać składkę

ubezpieczeniową

certyfikat

otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail

najczęściej zadawane pytania

kliknij interesujący Cię temat, aby wyświetlić odpowiedź

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie w razie nieumyślnego spowodowania wypadku lub doznania urazy podopiecznego z winy instruktura / trenera personalnego. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania poszkodowanemu, a także pokrycie kosztów zniszczonego sprzętu. 

Jako pracownik ponosisz odpowiedzialność względem swojego pracodawcy do trzykrotności pensji. Ubezpieczenie OC pozwoli pokryć tego typu koszty.

W takiej sytuacji, odpowiadasz nawet do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. Dlatego w przypadku pracy na zlecenie, szczególnie istotne jest posiadanie ubezpieczenia OC trenera personalnego / instruktora fitness.

 • szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z aktywnością sportową;
 • roszczenia dochodzone w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej;
 • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców (w zakresie, w jakim Ubezpieczeni ponoszą za nich ustawową odpowiedzialność);
 • szkody wynikłe z posiadania mienia ruchomego i nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby czynności zawodowych (w tym w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy itp.);
 • utracone korzyści wynikające ze szkody w mieniu, poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do szkody;
 • szkody wyrządzone osobom trzecim podczas udziału w zawodach sportowych oraz podczas uprawiania sportów
 • szkody wyrządzone osobom bliskim i współpracownikom;
 • szkody wyrządzone podczas udzielania pierwszej pomocy
 • szkody w mieniu pracodawcy (w tym w mieniu powierzonym pracownikowi).

 

Zakres ubezpieczenia rozszerza się  w ramach sublimitu 100.000 pln o:

 • szkody powstałe poza RP zgodnie z klauzulą nr 1;
 • szkody wynikłe z naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym ujawnienia ich danych osobowych zgodnie z kl. 2;
 • szkody w mieniu osobistego użytku uczestników procesu treningowego, w tym ich utratę zgodnie z kl.6;
 • koszty ochrony prawnej zgodnie z kl.7.

 

Szczegółowe informacje i wyłączenia, znajdziesz w OWU. 

Klauzula kosztów ochrony prawnej zapewnia refundację kosztów, poniesione przez Ubezpieczonego w celu obrony jego praw w postępowaniach przed sądami polskimi prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego lub oskarżonego o ile dotyczą ono czynności zawodowych

zgłaszanie szkód

w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie zgłosić szkodę do Ergo Hestii

numery infolini:
801 107 107 lub 58 555 5 555
lub 58 555 6 555

w przypadku szkody z ubezpieczenia
kosztów leczenia podczas podróży
22 522 29 90 lub 22 232 29 90

lub mailowo na adres:
brokerszkody@ergohestia.pl

składanie reklamacji i skarg:
skargi@ergohestia.pl

dokumenty do pobrania

Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące interesujących Cię ubezpieczeń

dokumenty ogólne

Program ubezpieczeń

ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw NW

dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

warto wiedzieć

przeczytaj dedykowane Tobie artykuły na naszym blogu